FUNDATIA EnRoHu
PÉTER BOD ALBA IULIA
Obiectivele generale ale Fundaţiei

Scopul fundamental al Fundaţiei Péter Bod este acela de a promova memoria ilustrului om de ştiinţă al preiluminismului şi iluminismuluitransilvănean Péter Bod (1712-1769) al cărui activitate a fost caracterizată de savantul Lajos Kelemen ca fiind asemănătoare: “unui luceafăr, care nu a prefăcut întunericul în lumină, dar a prevestit lumina care a venit.

Într-o altă dimensiune istorică, dar şi astăzi societatea prezintă probleme similare cu cele sesizate de Bod în secolul al XVIII-lea. Descreşterea demografică, închiderea şcolilor, pauperitatea şi aculturaţia sunt probleme care cer rezolvare rapidă din partea societăţii.

Fundaţia Bod prin resursele sale materiale, proiectele şi persoanele implicate în proiecte desfăşurate s-a implicat în eliminarea acestor neajunsuri, chiar dacă nu îi este posibilă eliminarea acestora. Activitatea sa se desfăşoară indiferent de apartenenţa religioasă-socială, de convigerile politice sau apartenenţa etnică a persoanelor cărora se adresează proiectele. Acţiunile civice vizează problemele diverse ale celor marginalizaţi, mai ales din diasporă, aşa cum aceasta a fost realizată şi de preotul Bod la Ighiu, care a fost şi agronomul, profesorul şi medicul microsocietăţii din care făcea parte. Obiectivele propuse doresc realizarea unor obiective diverse prin care este vizată culturalizarea şi siguranţa socială a beneficiarilor:

Fundaţia şi-a propus realizarea unor obiective culturale, educative, sociale şi de protejare a patrimoniului construit:

 • Promovarea personalităţii baroce a lui Péter Bod şi prezentarea contribuţiei sale la cultura preiluministă şi iluministă a Transilvaniei
 • Publicarea operelor edite şi inedite a lui Péter Bod şi susţinerea cercetărilor despre personalitatea sa.
 • Protejarea şi renovarea bisericii baroce din Ighiu, precum şi dezvoltarea colecţiei memoriale Péter Bod din localitate 
 • Dezvoltarea învăţământului pregimnazial şi gimnazial la cele mai înalte standard europene
 • Susţinerea şi promovarea pregătirii profesionale a cadrelor didactice în speranţa unui învăţământ de calitate
 • Susţinerea procesului didactic cu burse de studiu, sociale şi de merit.
 • Introducerea unor tehnologii moderne în procesul de învăţămînt
 • Susţinerea proceselor educative preşcolare, şcolare şi gimnaziale
 • Promovarea unor evenimente culturale, ştiinţifice
 •  Promovarea dialogului inter etnic româno-maghiar.
 • Organizarea unor simpozioane, mese rotunde, conferinţe naţionale şi internaţionale
 • Protejarea patrimoniului construit

În vederea realizării acestor obiective Fundaţia Bod şi-a propus activităţi în Alba Iulia, în regiunile limitrofe ale oraşului şi judeţului. Programele sale sunt organizate local, regional, naţional şi internaţional în funcţie de grupul ţintă şi partenerii implicaţi în programele sale. Local am derulat programe prin care am susţinut educaţia (prin program de după masă “school after school”), grădiniţa, am protejat monumente aflate în colaps fizic, am organizat conferinţe internaţionale (Conferinţa Ioan de Hunedoara 2006, Conferinţa arheologică româno-maghiară despre arheologia secolului IX-XI, Conferinţă despre toleranţa religioasă- 2011) şi programe interculturale. Aceste conferinţe le-am realizat în colaborare cu parteneri interni (Muzeul Unirii Alba, Fundaţia Communitas-Cluj, Fundaţia Bethlen Gábor- Aiud, Asociaţia Dr. Szász Pál- Aiud), universităţi (Debrecen, Szeged, Mainz, Amsterdam, Cluj, Alba Iulia, Budapesta, Zürich), fundaţii din străinătate (Bethlen Gábor Alap- Budapest, Ágoston Sándor Alapítvány- Budapest) sau cu ajutorul unor instituţii de cercetare de prestigiu: International Reformed Theological Institute, Institut der Reformationsgeschichte Zürich, Eurasian Archeological Institut-Berlin. În cadrul proiectelor pe care le-am realizat protejarea monumentelor istorice a ocupat un loc important. Protejarea monumentelor a avut ca urmare reabilitarea parţială a bisericilor din  Sîntimbru, Ighiu, Vurpăr, Vinţul de Jos, Chimindia, Sard, Stremţ, Sîntămărie Orlea etc. Am finanţat parţial construirea unei farmacii rurale la Sard. Programele şi proiectele propuse sunt realizate în consens cu ceea ce Bod propunea societăţii în care trăia: „Precum nu este permis ca să-i faci rău patriei în care trăieşti, tot aşa este un păcat mare să nu îi foloseşti când este posibil.”  Péter Bod.