BOD PÉTER EnRoHu
ALAPÍTVÁNY GYULAFEHÉRVÁR
Általános célkitűzések

A Bod Péter Alapítvány elsődleges célja a neves késői barokk korban, korai felvilágosodás korában élő tudós szellemiségének (1712-1769) ápolása, akinek tevékenysége Kelemen Lajos szerint „olyan volt, mint a hajnalcsillagé” amely a sötétséget nem változtatta világossággá, „de előjele volt az elkövetkezendő világosságnak”.
Igaz más történelmi dimenzióban, de ma is, sok tekintetben hasonló a helyzet. A demográfia viszont változott. A szórványmagyarság létét, többszörösen megnehezítette és megnehezíti számbeli apadása, a nemzettől való elfordulás, az iskolák megszűnése, a szegénység. Alapítványunk anyagi forrásaival, embereivel, pályázataival és tevékenységével ennek orvoslását tűzte ki célul, még akkor is, ha megszüntetni nem lehet a szórványsors terheit, de kötelesség azokon enyhíteni. Alapítványunk teszi ezt, függetlenül vallástól, életszemlélettől, vagy szociális háttértől. A Bod Péter Alapítvány a szórvány bajain szeretne orvosolni, azzal a körültekintő hozzáértéssel, ahogy Bod Péter is tette Magyarigenben, amikor híveinek lelkipásztora, orvosa, állatorvosa, agronómusa is volt egyben, de Erdélynek feledhetetlen tudósa. Bod szellemiségének ezt a körültekintő voltát szeretnénk megvalósítani céljaink által:


Az alapítvány kulturális, művelődési, iskolai és szociális célokat tűzött ki maga elé:

  • Bod Péter barokk szellemiségének megismerését a barokk és felvilágosodás-kori művelődésben
  • Bod Péter műveinek kiadása és a róla szóló művek megjelentetése.
  • Bod Péter magyarigeni templomának és emlékházának megóvása, fejlesztése.  a magyar iskolai oktatás modernizációjának, fejlődésének anyagi támogatása   
  • a magyar iskolai oktatás megszervezése, támogatása és európai szintű fejlesztése 
  • a tanárok képzésének és elhelyezkedésének segítsége, egy minőségibb magyar oktatás reményében
  • a diákok érdemi és szociális ösztöndíjjal való támogatása
  • modern technológiák bevezetése az iskolai oktatási folyamatban
  • anyagi támogatás juttatása, különféle rangú magyar iskolák számára
  • az egyetemi, középiskolai, elemi oktatás iskolán kívüli művelődési törekvéseinek támogatása
  •  szociális juttatások biztosítása a nehéz helyzetben levő magyar diákok számára.
Ennek érdekében a Bod Péter Alapítvány többrétű tevékenységet fejt ki Erdély leginkább szórványvidéknek nevezhető régiójában, Gyulafehérvár és környékén. Programjaink helyi, regionális, országos és nemzetközi szintet is érintik. Helyi szinten a gyulafehérvári közművelődés, iskola (pld. óvodaműködtetés) és műemlékügy, regionálisan az egyre nehezedő műemlékgondok (Dél Erdélyben), iskolaproblémák (az ifjúság Bethlen Kollégium fele való irányítása, ingázási programok, óvodaműködtetés) és művelődési tervezetek jellemzik tevékenységünket. Országos illetve nemzetközi szinten szerveztünk konferenciákat (Hunyadi János konferencia 2006, Régészeti román magyar IX-XI sz. konferencia- 2007) illetve interetnikus programokat bonyolítottunk le. Kiemelt helyen szerepel a műemlékvédelem kérdése, amelyet magyarországi civil szervezetekkel (Ágoston Sándor Alapítvány- Budapest), egyetemekkel (Debrecen, Szeged, Mainz, Amsterdam, Kolozsvár, Gyulafehérvár) valósítottunk meg. Mivel alapítványunk igen nehéz körülmények között működik a Gyulafehérvár környéki szórványhelyzet miatt, költségeinket és tervezeteinket igen nagy erőfeszítések árán tudjuk megvalósítani.  Eredményeink és programjaink hatását a magyar –magyar építőtábor során kijavított műemlékek sora jelzi: Marosszentimre, Magyarigen, Borberek, Alvinc, Kéménd, Sárd, Diód, Őraljaboldogfalva, Alvinc stb. Oktatási programjaink és azoknak későbbi hatásait a magyar oktatásügyben lehet majd lemérni. Tevékenységünk, bár kisebb alapítványnak számítunk szerteágazó és eredményesnek mondható. Ennek reményében alapítottuk, és ennek reményében szeretnénk megvalósítani célkitűzéseinket, mert: „Mert valamiképpen a hazának ártani nem szabad, azonképpen annak nem használni, mikor lehetne, nagy vétek.” Bod Péter, Magyar Athenas.