BOD PÉTER EnRoHu
ALAPÍTVÁNY GYULAFEHÉRVÁR
Hírek, felhívások

 
Tisztelt érdeklődők!
 
A gyulafehérvári Bod Péter Alapítvány, a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium mint főszervezők, a  Bod Péter Megyei Könyvtár - Sepsiszentgyörgy, Magyarigeni Református Egyház, Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kara, Kovászna Megye Tanácsa, a nagyenyedi Bethlen Dokumentációs Könyvtár és a gyulafehérvári Egyetem - Történettudományi Kutatóintézete - mint társszervezők örömmel és tisztelettel meghívják önöket a 2012. május 2-án és 3-án szervezendő Felsőcsernátoni Bod Péterről (1712-1769) szóló nagyenyedi és magyarigeni konferenciára, amelyet az erdélyi tudós születésének 300-ik évfordulója alkalmából szeretnénk megrendezni.
 
Felkérjük mindazokat a kutatókat, diákokat, egyetemi tanárokat, tanárokat, könyvtárosokat, lelkészeket, akik e rendezvényen részt szeretnének venni, tisztelettel jelezzék szándékukat az alábbiak figyelembevételével
 
 
A konferencia tervezett programja:
 
1 nap- május 2. Nagyenyed (előadások a peregrináció, tudománytörténet, oktatás és művelődéstörténet témaköréből, kiállítás) délelőtt 9-től- délután 18.00 óráig
2. nap- május 3. Magyarigen (előadások Bod Péter lelkészi pályafutásáról és hatástörténetéről, szavalatok, koszorúzás Bod sírjánál).
 
A részletes programleírást, majd 2012 március 31-után fogjuk közölni!!!
 
Az előadások lehetséges, ajánlott témája:
 
I.                   A Bethlen Kollégium szerepe a XVIII. századi erdélyi művelődésben, oktatásban és teológiában:
-          Tanárok és tanítványok Bod Péter korában
-          A nagyenyedi Könyvtár és könyvtárosai
-          Nagyenyed és Kollégiuma, mint az erdélyi újkori történetírás bölcsője (történetírás, térképészet)
II.                A nagyenyedi Bethlen Kollégium és magyarországi, illetve nyugat-európai oktatási kapcsolatai (az akadémiai peregrináció, mint az erdélyi értelmiség továbbképzési lehetősége):
-          Leideni Állami Egyetem, Németalföld
-          Frankfurt am Oder, Göttingen
-          Basel, Zürich
-          Debrecen stb.
III.             Patrónusok és diákok a Bethlen Kollégiumban:
-          Türi Mihály
-          Árva Bethlen Kata
-          Pápai Páriz Ferenc
-          Teleki László stb.
IV.             Bod Péter hatása a magyar művelődéstörténetre:
-          Bod Péter mint lelkész és tudós Magyarigenben és Olthévízen (Fogarason)
-          Bod Péter, mint a historia litteraria művelője
-          Az Akadémia alapítás gondolata Bod Péter korában
-          Bod Péter hatása a XVIII. századi protestáns teológiai gondolkozásra
-          Bod Péter, mint jogtudós és polihisztor
 
Az előadások bejelentése: kérjük a kedves érdeklődőket, hogy legkésőbb 2012 március 31-ig előadásuk címét, formáját (vetített, szövegszerkesztett) és rövid tartalmi kivonatát (abstract) küldjék el a bodpeter300@yahoo.ro e-mailcímre. A szervezőbizottságnak jogában áll a konferencia témájához nem illő előadásokat visszamondani.
 
Az előadások időtartama, végső formája: az előadásoknak 20-25 perceseknek kell lenniök, amelyet beszélgetések-kérdések követnek. Mivel feltételezhetően lehetőség és alkalom lesz a későbbiekben az előadások kiadására, kérjük az előadókat, hogy tanulmányaikat lehetőleg word 97, 2000 programban, Times Roman betűtípussal, 11-es lábjegyzetekkel, 1,5 sortávolsággal készítsék el. Ennek végső leadási határidejét majd a konferencia után közöljük.
 
Szállás, étkeztetés: mindazok számára, akiket a szervezőbizottság a konferencia előadóiként jegyez be- korlátozott létszámban, a szállás és étkeztetés biztosítva van. Utazási költségeket nem áll módunkban támogatni. Akik a konferencián hallgatóként jelentkeznek, azoknak fizetés ellenében szállást és étkeztetést biztosítunk. Ennek ára Gyulafehérváron 40 RON/éjszaka. Étkezés reggeli 15 RON, estebéd 30 RON. A napközbeni ebédek a konferencia egyik színhelyén (Nagyenyeden) vagy másnap Gyulafehérváron oldható meg. Regisztrálási díj nincs.
 
Támogatók: Szülőföld Alap, Bod Péter Alapítvány, Bethlen Kollégium, Magyarigeni Református Egyház, Kovászna Megye Tanácsa, Károli Gáspár Református Egyetem
 
A szállás színhelye: Gyulafehérvár- II. Rákóczy Ferenc Közösségi Központ, str. Regina Maria 7, (Alsó Város). Nagyenyed onnan kiskocsival, busszal és vonattal érhető el (25 km). Magyarigen kiskocsival és busszal (12 km)
 
Kérdések, bejelentkezések, észrevételek: kérjük megtenni a bodpeter300@yahoo.ro emailcímre, vagy a 0040-0258-811826 és 0040(0)726339902 telefonszámokon.
 
Az általános konferenciaprogram letoltesehez kattintson ide.
 
Köszönjük
 
A szervezőbizottság:
 
Dr. Gudor Botond történész-lelkész
Szőcs Ildikó igazgató-tanár
Dr. Sepsi Enikő dékán, egyetemi docens
Krizbai Jenő történelemtanár
 
Gyulafehérvár , 2012. január 15.